Equicoaching

Bij equicoaching doen we coachingsoefeningen naast het paard. Je leert samen met Lusi, het paard, te experimenteren met nieuwe gedragspatronen, met gevoelens en gedachten. Vanuit het hier en nu zal Lusi op een heel natuurlijke manierspontaan en eerlijk op jouw handelingen reageren. Altijd opnieuw, zonder vooroordelen. Zo ontdek je gaandeweg welk gedrag bij je past en het meest gewenste resultaat oplevert. De rol van Equicoach bestaat erin de resultaten van de oefeningen te vertalen naar meer inzicht in jezelf. Dat inzicht helpt je om antwoorden te vinden op je vragen, om je angsten beter de baas te kunnen, om beslissingen te nemen of om te gaan met conflicten. Lusi is de coachingpartner, de coach begeleidt, maar jij vindt zelf je antwoorden.

Prijs: €85/u