Traumacoaching

Traumatische gebeurtenissen kunnen blijven vastzitten en ervoor zorgen dat mensen in hun dagelijks leven opbotsen tegen bepaalde zaken. Ze hebben het gevoel dat ze niet verder kunnen, ondanks alle inspanningen die ze al hebben geleverd om het trauma een plaats te geven. Binnen het coachingstraject wordt er samen op een veilige manier op weg gegaan met het trauma. De spanningen en vastzittende thema’s worden in beweging gebracht, zodat men terug het gevoel heeft het leven in eigen handen te kunnen nemen.

Prijs: €65/u