Kinderen

Leer positief denken

'Leer positief denken - Eigen baas over je gedachten!’ is een groepstraining voor lagere schoolkinderen vanaf 8 jaar. Kinderen die zich snel zorgen maken, vaak piekeren en veel negatieve gedachten hebben komen in aanmerking voor deze training. Dit zijn kinderen met angsten, piekergedrag, depressieve klachten, sociale moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, negatief zelfbeeld, psychosomatische klachten, … In een...

Read more ...

Weerbaarheidstraining

Rots en Water is een ’psycho-fysiek’ weerbaarheidsprogramma waarin jongeren leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Het ‘Rots en Water’-programma steunt op 4 bouwstenen: ZelfbeheersingZelfreflectieZelfvertrouwenDaadkracht Startend vanuit een fysieke - sportieve - invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. De kinderen en jongeren ondervinden aan den lijve hoe het...

Read more ...

Faalangst

De faalangsttraining ‘Je bibbers de baas’ richt zich naar lagere schoolkinderen. Kinderen die angstig worden wanneer ze moeten presteren of denken dat ze moeten presteren, terwijl ze bang zijn dat hen dit niet zal lukken, komen in aanmerking voor deze training. Kinderen met faalangst denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken bepaalt...

Read more ...

Ouder-kind relaxatie

Workshop voor kind én ouder: Relaxen kan je zo! Zorgt al wat rondom jou gebeurt, zoals rumoer en prikkels op school, hobby's en een drukke agenda, voor te veel prikkels? Of heb je het gevoel dat alles zo snel en gehaast moet gaan en je nog moeilijk kan ontspannen en genieten? Zit je hoofdje te vol...

Read more ...

Mijn nieuwe school en IK

"Mijn nieuwe school en IK" is een groepstraining voor jongeren die van school veranderen of de overstap maken naar het secundair onderwijs. Deze stap is niet altijd evident en verdient de nodige aandacht en voorbereiding. In de training wordt er op een aangename manier gewerkt rond weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. We geven de jongere...

Read more ...

IK ben IK?!

“IK ben IK?!” is een krachtige groepstraining voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. In deze training wordt het zelfvertrouwen en de veerkracht van kinderen op een creatieve en speelse manier versterkt. Ze leren zich bewust worden van hun eigen emoties, hun lichaam en wat ze nodig hebben om zich...

Read more ...