Via interactieve coachingstechnieken gaat men aan de slag met de groepsdynamiek. Van hieruit wordt het groepsgevoel en de teamwerking versterkt.

Ook equicoaching komt hiervoor in aanmerking.

Voor alle praktische afspraken, neemt u contact met de praktijkcoördinatoren: Marloes of Neanke

Teambuilding
Offerte op aanvraag