Sterk voor de klas staan

Om het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen is uiteraard het welbevinden van de leerkracht of onderwijsmedewerker ook zeer belangrijk. Dit welbevinden bepaalt mee het pedagogisch klimaat. Hoe de leerkracht met zijn/haar eigen emoties omgaat en deze uit; duidelijke grenzen stelt; ruimte geeft, samenwerkt en uitdaagt waar nodig; de relatie met de kinderen opbouwt en hen stimuleert., bepaalt mee hoe de klasgroep en de kinderen functioneren.

In deze training leren we om vanuit een zelfbewuste, stevige, open houding in interactie te gaan met de kinderen; collega’s en/of ouders.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten, directie, CLB-medewerkers, medewerkers van het ondersteuningsnetwerk.

Maximum aantal deelnemers: Per school (gans team)

Programma: 6 sessies van 75 minuten