Train de trainer voor leerkrachten

Om het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen is het uiteraard zeer zinvol als leerkrachten met hun eigen klasgroep en/of klasoverschrijdende groepen actief aan de slag kunnen gaan met deze thema’s.

Doelgroep: Leerkrachten, zorgleerkrachten, directie, CLB-medewerkers, medewerkers van het ondersteuningsnetwerk.

Maximum aantal deelnemers: Per school (gans team)

Modules: Elke module bestaat uit 2 lesuren. Er dienst steeds gestart te worden met module 1. Module 2 is de praktische uitwerkingen van de voorgaande theoretische module.

Module 1: Theoretische achtergrond gekozen training

Module 2: Praktische uitwerking (adhv eigen vragen/casussen)