Voor bedrijven

Teamcoaching

Veranderingsprocessen via contact met paarden

Versterk je teamdynamiek via equicoaching en ontwikkelingsgericht coachen

Met je team op een originele en effectieve manier kijken naar hoe jullie samenwerken? Willen jullie als team graag ontwikkelen op vlak van vertrouwen, betrokkenheid, verbinding, gedeelde toekomstvisies en communicatie? Kan het voor uw team nuttig zijn om beter inzicht te krijgen in elkaars talenten?

Dan is ons dagprogramma iets voor jullie!

We bieden op onze mooie locatie in Ranst een verrassend concept aan! De kracht van deze dag is ervaringsgericht leren als team. In de voormiddag starten we met equicoaching. Hier zal er samen met jouw team, de paarden en de begeleidende coaches gewerkt worden. Via deze techniek krijg je meteen feedback over bijvoorbeeld leiderschap, communicatie en verbinding. Na de lunch starten we met de teamcoaching. Hier gaan we, vertrekkende vanuit de ervaringen met de paarden, de koppeling met de praktijk maken. Centraal staat hier dat we respectvol met elkaar in dialoog gaan om tot inzichten te komen. Hiermee kunnen jullie aan de slag door te experimenteren met ander of nieuw gedrag.

De troeven

  • teamdynamiek helder krijgen
  • onderling vertrouwen versterken
  • betrokkenheid teamleden vergroten
  • conflicten positief benaderen
  • gedragenheid missie en visie vergroten
  • resultaatgerichtheid verhogen

Praktisch

Gezien het specifieke karakter van coaching met paarden, om de kwaliteit van de dialoog en actieve deelname van elk teamlid te garanderen, begrenzen we ons het liefst tot teams van maximaal 15 personen.

Teamcoaching is het meest succesvol wanneer het volledige team de hele dag aanwezig is en ieder zich ook engageert om het proces mogelijk te maken. Ieder dagprogramma wordt ontwikkeld op basis van de noden van het team. Deze bevragen we vooraf in een intakegesprek met de leidinggevende van het team én in een persoonlijk gesprek met ieder teamlid, live of videocall.

Op basis van deze informatie, aantal deelnemers en keuzes op vlak van catering kan er een prijsvoorstel opgemaakt worden.

Inschrijven