Heidi Luypaert

Contactgegevens

Gsm: 0486/18.90.04
heidi@act-team.be

Over mij

Bij ACT begeleid ik kinderen (en hun context) die het gevoel hebben vastgelopen te zijn en in de knoop zitten met hun gevoelens, gedachten, gedrag en/of relaties. Ik ga aan de slag met de belevingswereld van het kind en de ontwikkeling van het ‘ik-je’ in relatie met het gezin, context en situationele invloeden. Het geïntegreerd werken rond denken, voelen, spreken en handelen staat hierbij centraal. Het aanbod is aangepast aan de mogelijkheden en noden van het kind (zoals gesprek, creatieve methoden, spel, actietechnieken, ouderbegeleiding). Het is gericht op het uiting en (creatief) taal geven aan de innerlijke belevingswereld. Het samen ontdekken van eigen mogelijkheden en sterktes en stimuleren van het ontwikkelingsproces vormt een belangrijk uitgangspunt. De ouders beschouw ik als belangrijke partners in dit proces. In contact met het kind en met de ouders/context, is het belangrijk te werken binnen een veilige sfeer van respect, echtheid, erkenning en vertrouwelijkheid.

Opleiding

  • 1998-2003: Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
  • 2003-2005: Criminologische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)
  • 2015-2016: Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie (1-jarige opleiding, AIHP)
  • 2016-2017: Basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (IE-DP)
  • 2018: Opleiding Relaxatie therapeut (Open Mind)
  • 2018: start 2-jarige opleiding Relaxatietherapie bij kinderen en volwassenen (KU Leuven)
  • diverse kortdurende opleidingen en opleidingsdagen (oa. Oplossingsgericht werken, Module Diagnostiek van opvoeding en gezin)

Ervaring

Na verrijkende ervaringen binnen de academische wereld als onderzoeker en in het werken met meerderjarige daders, besloot ik een nieuwe piste te bewandelen. Ik wou weer aan de slag gaan met kinderen en gezinnen, de reden waarom ik mijn studies Klinische Psychologie ben gestart. In 2012 ben ik beginnen werken in een residentiële voorziening voor gezinnen binnen de Integrale Jeugdhulp (vroegere ‘Bijzondere Jeugdzorg’). In 2016 ben ik gestart bij Arnica en ACT in het begeleiden van kinderen en jongeren, en hun context.